Oferta

Usługi:

 • Porządkowanie dokumentów archiwalnych (kat. A)
 • Porządkowanie dokumentów niearchiwalnych (kat. B)
 • Organizacja archiwum zakładowego (składnicy akt)
 • Przygotowanie normatywów kancelaryjno - archiwalnych
 • Przechowywanie dokumentów
 • Niszczenie dokumentów
   

Usługi dodatkowe:

 • Szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentów
 • Nadzór nad archiwami zakładowymi
 • Skanowanie dokumentów, tworzenie elektronicznych kopii zapasowych.
 • Zarządzanie dokumentacją

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.

Mark Twain