FAQ - Pytania

Jakiego rodzaju dokumenty Państwo archiwizujecie?
Archiwizujemy dokumenty każdego rodzaju, wytwarzane przez naszych Klientów takie jak dokumenty finansowo-księgowe, osobowo-płacowo, techniczno-budowlane, jak również dokumentacje medyczną, sądową czy kartograficzno-geodezyjną. Porządkujemy dokumenty archiwalne kat. A jak i dokumenty niearchiwalne kat. B; BE i Bc.

W jaki sposób niszczycie Państwo dokumenty i jak ustalacie ich wagę?
Ważenie dokumentów odbywa się u Państwa w firmie, mamy przenośną wagę,  transport na miejsce zniszczenia odbywa się samochodem zabudowanym typu furgon. Dokumenty są cięte na paski o szerokości 5,5 mm, następnie są prasowane w belownicy z siłą nacisku 4 ton Tak pocięte i sprasowane dokumenty transportujemy do papierni na przerób. Przy odbiorze dokumentów otrzymacie Państwo protokół przekazania dokumentów do zniszczenia a po ich zniszczeniu certyfikat poświadczający ich zniszczenie.

Jaki jest koszt wykonania usługi archiwizacji?
Koszt wykonania usługi uzależniony jest od rodzaju i ilości dokumentów, jak również i kategorii archiwalnej. Dlatego też każdemu klientowi proponujemy wykonanie bezpłatnej wyceny wykonania usługi porządkowania dokumentów.

W jaki sposób ustalana jest ilość dokumentów do uporządkowania?
Ilość dokumentów mierzona jest w metrach bieżących tzn. ile dokumentów zmieści się na 1 metrze półki ustawionych systemem bibliotecznym tj. teczka, przy teczce, segregator przy segregatorze (na 1 m.b. akt składa się ok. 13 segregatorów). Koszt wykonania usługi zależy od ilości metrów bieżących dokumentów.

Jak długo trwa wykonanie usługi?
Czas porządkowania uzależniony jest od ilości dokumentów w poszczególnych kategoriach archiwalnych. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań aby czas wykonania usługi był jak najkrótszy.

Czy przekazujecie Państwo dokumenty archiwalne do Archiwum Państwowego?
Tak, jeżeli klient ma takie życzenie możemy ustalić z właściwym terytorialnie Archiwum Państwowym warunki i sposób przewiezienia materiałów archiwalnych.

Czy sporządzają Państwo spisy dla uporządkowanych dokumentów?
Tak, wszystkie dokumenty są po uporządkowaniu są ewidencjonowane na odpowiednich spisach zdawczo-odbiorczych, spisach dokumentacji aktowej (niearchiwalnej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenia, a także sporządzamy wykazy spisów zdawczo-0dbiorczych.

Czy Państwa praca jest regulowana przepisami prawa?
Tak, praca nasza wykonywana jest na podstawie obowiązujących przepisów tj. Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 13 lipca 1983 r., Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych , przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów dokumentacji (sądowej, medycznych, geodezyjnej itp.), jak również instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej podmiotu zlecającego wykonanie usługi.

Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.

Mark Twain